» آرشیو » به بهانه روز روابط عمومی؛ تجربه، لزوماً تخصص نیست
آرشیو - مقالات
کد خبر:2625 | ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۲ ساعت ۱۶:۱۸

به بهانه روز روابط عمومی؛ تجربه، لزوماً تخصص نیست

پرتو جنوب

به قلم: محمدمهدی اسدزاده- روابط عمومی انجمن آثار و مفاخر فرهنگی استان فارس

روابط عمومی را می‌توان از دو زاویه دانش و کارآیی بررسی کرد.

گاه می‌بینیم که سازمانی روابط عمومی را تنها در بخش خبری می‌بیند و از دیگر بخش‌های روابط عمومی که شاید از خبر جایگاه ارزشمندتری دارند را به فراموشی می سپارند.

در چند سال گذشته و با رهنمود رهبری درباره جهاد تبیین یا جهاد روشنگری، می‌بایست دستگاه‌ها و سازمان‌ها بیش از پیش به بخش روابط عمومی توجه می‌کردند و با پویایی همه بخش‌های روابط عمومی از بعد خبری گرفته تا قانع‌سازی ارباب رجوع و مردم و … روشنگری را انجام می‌دادند؛ هرچند دیدیم که به‌ویژه در استان ما، نه تنها روشنگری رخ نداد و در همچون پیش بر همان پاشنه روابط عمومی همان خبرگزاری سازمانی است، چرخید که گاه روابط عمومی‌ها کم‌کارتر و ضعیف‌تر از پیش همان کار خبری را انجام دادند.

اینجاست که کارآیی روابط عمومی نه در اندازه یک بخش سازمانی که در نگاه دانش‌مدار باید تنظیم‌گر روابط درون‌سازمانی، درون و برون‌سازمانی و برون‌سازمانی باشد، که از نگاه کارآیی سازمانی نیز، کارآیی آن، خواسته یا ناخواسته، به پایین‌ترین درجه رسیده است تا آنجا که برخی از کارکردهای روابط عمومی، به بخش‌های دیگر سازمان‌ها واگذار می‌شود؛ این رویکرد را می‌توان برآیند نگرش سطحی به روابط عمومی از سوی سران سازمانی از یک سو و عدم تخصص‌گرایی (تجربه، لزوماً تخصص نیست) از سوی دیگر دانست.

Print Friendly, PDF & Email
  • ×