» آرشیو » فعالین اجتماعی، گوهرهای ناشناخته جامعه
آرشیو - مقالات
کد خبر:8643 | ۲۳ فروردین ۱۴۰۰ ساعت ۲۱:۱۹

فعالین اجتماعی، گوهرهای ناشناخته جامعه

پرتو جنوب

به قلم: محمدحسین اسلام پرست- مدیر مسئول پایگاه خبری پرتو جنوب

در کشورهای پیشرفته دنیا، هر زمان که دولت ها در زمینه ای به بن بست برمیخورند، برگ برنده ای رو میکنند و از قدرت قابل توجه و بی هزینه ای همچون فعالین اجتماعی استفاده میکنند.

فعالین اجتماعی اشخاصی هستند که بدون چشمداشت مالی و سیاسی، به هدف انسان دوستی و بهتر زیستی و کمک به همنوعان و جامعه در کارهای عام المنفعه و داوطلبانه شرکت نموده و مردم را تشویق به همکاری و همیاری می کنند.

مسئولین باید مراقب باشند که این ضامن های انسانیت جامعه، به دلیل مسایل سیاسی و حزبی دلسرد نشده و از جامعه حذف نشوند.

کازرون که از دیرباز و همیشه از نظر سیاسی و اجتماعی در رقابت با شهرهای بزرگی چون تهران و تبریز پهلو میزده و میزند، در پرورش فعالین اجتماعی سرآمد شهرهای کشور گردیده است و این نعمتی است که نصیب هر جامعه ای نمی شود.

در چند سال اخیر، فعالین اجتماعی به خوبی قدرت خود را نشان داده و در مواقع ضروری جهت کمک به دولت اقدام کرده اند، همچنین در زمان مقتضی که دولت به دلایل مختلفی از جمله تحریم و نزاع های سیاسی، از مرتفع نمودن نیازهای مردم درمانده بوده است نیز به کمک مردم شتافته اند.

جامعه پویا یعنی فعالین پویا در هر زمینه ای و این مهم فقط با ارزش و احترام گذاشتن به فعالین اجتماعی توسط دولت ها بوجود می آید.

Print Friendly, PDF & Email
  • ×