» شهرستان » ورود دستگاه قضا جهت حل مشکلات خوابگاه مدارس شبانه روزی کازرون
شهرستان
کد خبر:26944 | ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت ۲۳:۰۳

ورود دستگاه قضا جهت حل مشکلات خوابگاه مدارس شبانه روزی کازرون

پرتو جنوب

محمد بازیار، نماینده دادستان عمومی و انقلاب شهرستان کازرون، به همراه نمایندگان مدارس عشایری و اداره آموزش و پرورش از خوابگاه های شبانه روزی دانش آموزان بازدید نمودند و از نزدیک در جریان مسائل و مشکلات قرار گرفتند.

به گزارش پرتو جنوب؛ بازیار هدف از این بازدیدها را بررسی مسائل و مشکلات خوابگاهی و آموزشی دانش آموزان دانست و گفت: نیاز است که طی بازدیدهای مستمر از خوابگاه ها، امکانات و تجهیزات آموزشی بررسی تا نواقص احتمالی شناسایی و برای رفع آنها چاره اندیشی شود.

نماینده دادستان در این بازدیدها با گفتگو با مدیران، سرپرستان و دانش آموزان مدارس شبانه روزی مسائل و مشکلات را از نزدیک رصد و قول مساعد داد این بازدیدها در تصمیم گیری ها لحاظ خواهد شد. وی همچنین بر بروزرسانی تجهیزات خوابگاه های شبانه روزی عشایری و دیگر خوابگاه ها تاکید کرد.

در این بازدیدها نمایندگان ادارات آموزش و پرورش و مدارس عشایری گزارشی از وضعیت آموزشی و خوابگاهی این مدارس ارائه نمودند.

Print Friendly, PDF & Email
  • ×