برچسب زده شده با: آب و فاضلاب استان فارس

کمتر آب بریزید، بیشتر جایزه بگیرید

۱۴۰۱-۰۸-۱۹

مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان فارس گفت: خانوارهایی که مصرف آب آنها در حد الگوی مصرف و یا پایین تر از آن باشد و در مقایسه با دوره مشابه سال قبل مصرف خود را کاهش داده باشند، پاداش کاهش مصرف معادل نرخ یارانه ای آب به مبلغ ۳۳ هزار ۶۲۲ ریال به ازای هر متر مکعب دریافت می کنند. به گزارش پرتو جنوب، علی جان صادق پور، ضوابط طرح تشویقی شرکت مهندسی آبفا […]

×