برچسب زده شده با: آنالیز فوتبال

موارد مهم در آنالیز فوتبال و فوتسال

۱۴۰۲-۰۷-۲۹

محسن بابادی – کارشناس ورزشی پرتو جنوب در آنالیز فوتبال و فوتسال، آن چیزی که از همه مهم تر است، آگاهی و شناخت از خود است. یعنی دانستن درباره تیم و بازیکنان خودی. نقاط ضعف، قوت، توانایی ها، ایرادات و اینکه چه هستیم و توانایی انجام چه کارهایی را داریم. وقتی این را دانستیم، در مرحله بعد شناخت تیم حریف، شرایط و ضعف و قوت های آن اهمیت دارد. بسیار دیده شده مربی و کادر […]

×