برچسب زده شده با: اداره كل راه و شهرسازي استان فارس

معرفی هیئت نظارت بر انتخابات هیئت مدیره نظام مهندسی ساختمان فارس

۱۴۰۳-۰۳-۰۸

هیئت نظارت بر انتخابات هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان ١۴٠٣ استان فارس معرفی شدند. به گزارش پرتو جنوب به نقل از اداره ارتباطات و اطلاع رسانی اداره کل راه و شهرسازی استان فارس، در راستای برگزاری انتخابات اعضای هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان ها در سال ١۴٠٣ و بر اساس جدول زمان بندی اولین جلسه هیئت نظارت تشکیل و صدور احکام انجام پذیرفت. گفتنی است بر اساس احکام صادر شده ناصر رضایی […]

×