برچسب زده شده با: استحصال پساب

پیشرفت ۹۰درصدی مصوبات دور اول سفر ریاست جمهوری به فارس در بخش احداث و تکمیل تصفیه خانه فاضلاب صنعتی

۱۴۰۲-۰۷-۱۵

شتاب در توسعه و تکمیل تصفیه خانه های فاضلاب صنعتی و شبکه های داخلی فاضلاب شهرک های صنعتی فارس، رهاورد دور اول سفر رییس جمهور به فارس  مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی فارس از پیشرفت ۹۰درصدی مصوبات دور اول سفر ریاست جمهوری به استان فارس در بخش احداث و تکمیل تصفیه خانه فاضلاب صنعتی و بازچرخانی و استحصال پساب در شهرک های صنعتی خبر داد و گفت: در قالب این مصوبه ۲۲ پروژه در سطح […]

×