برچسب زده شده با: اعتباربخشی

کسب بالاترین استانداردهای اعتباربخشی آموزش پزشکی در کشور از سوی دانشکده پزشکی شیراز

۱۴۰۲-۰۷-۰۳

دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شیراز، موفق به کسب اعتباربخشی چهار ساله در آموزش پزشکی عمومی، بین دانشکده های پزشکی کشور شد. به گزارش پرتو جنوب به نقل از روابط عمومی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شیراز، رئیس دانشکده در این زمینه گفت: در دومین دور اعتباربخشی بیرونی که از سیزدهم تا پانزدهم تیر ۱۴۰۲ از سوی ارزیابان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی انجام شده، دانشکده […]

×