برچسب زده شده با: اینسکو

انتصابات جدید در سازمان اینسکو جنوب غرب کشور

۱۴۰۲-۱۱-۱۵

رئیس کمیته امور رسانه و رئیس کمیته عمران سازمان اینسکو جنوب غرب کشور منصوب شدند. در احکامی رئیس کمیته امور رسانه و روابط عمومی و رئیس کمیته عمران و مدیریت شهری و مشاور عمرانی سازمان متخصصان و مشاوران ملل اسلامی در جنوب غرب کشور منصوب شدند. به گزارش پرتو جنوب به نقل از روابط عمومی سازمان اینسکو جنوب غرب کشور، سرپرست سازمان اینسکو جنوب غرب کشور در احکامی محمد صادقی را به سمت رئیس کمیته […]

×