برچسب زده شده با: بازار سرمایه

روز شوک بازار سرمایه؛ آیا زنگ هشدار بورس به صدا در آمده است؟

۱۴۰۲-۰۲-۱۹

ریزش شدید بورس در حالیست که هیچ یک از مؤلفه‌های تاثیرگذار بر بازار سرمایه از جمله قیمت‌های جهانی و نرخ ارز، تغییر معناداری پیدا نکردند. به گزارش پرتو جنوب به نقل از مشرق، در تاریخ بورس تهران، هجدهم اردیبهشت ۱۴۰۲ ثبت خواهد شد. روز گذشته، شدیدترین سقوط تاریخ بورس رخ داد. هرچند هیچ مسئول و کارشناسی، شباهتی بین ریزش اخیر بورس و وقایع سال ۹۹ نمی‌بیند، اما این باعث نمی‌شود که ریزش اخیر را مسئله‌ای […]

×