برچسب زده شده با: بررسی صلاحیت کاندیداها

نتایج بررسی صلاحیت ها در ۱۵ حوزه انتخابیه استان فارس

۱۴۰۲-۱۰-۱۷

حوزه انتخابیه شیراز و زرقان بیشترین سهم را در تایید صلاحیت ها دارند رئیس ستاد انتخابات فارس گفت: بیشترین میزان تایید صلاحیت کاندیداهای انتخابات مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه شیراز و زرقان با ۲۳۳ نفر و کمترین میزان تائید صلاحیت در دو حوزه انتخابیه اقلید و جهرم و خفر با ۲۳ نفر صورت گرفته است که به این ترتیب به ازای هر کرسی، ۳۷ نفر در استان فارس رقابت خواهند کرد. به گزارش پرتو […]

×