برچسب زده شده با: برمشور

شهرداری شیراز الگوی مناسبی برای مدیریت پسماند در کشور است

۱۴۰۲-۰۸-۲۲

مدیرکل حراست شهرداری شیراز  گفت: شهرداری شیراز الگوی مناسبی برای مدیریت پسماند در کشور است. به گزارش پرتو جنوب به نقل از امور ارتباطات و آموزش شهروندی سازمان مدیریت پسماند شهرداری شیراز؛ مدیرکل و جمعی از مسئولین و کارشناسان حراست حوزه های مختلف شهرداری شیراز از محل پردازش و دفع پسماند برمشور بازدید نموده و با جریان پسماند در شهر شیراز و نحوه مدیریت آن از مبدأ تولید تا دفع نهایی آشنا شدند. در این مراسم، […]

×