برچسب زده شده با: بیوتکنولوژی دارویی

برگزاری نشست مشترک دانشکده داروسازی دانشگاه های علوم پزشکی شیراز و بوشهر

۱۴۰۲-۱۰-۰۶

اساتید دانشگاه علوم پزشکی بوشهر به بحث و تبادل نظر در خصوص کمیته راهبردی دارو و دریا با اعضای هیات علمی دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شیراز پرداختند. به گزارش پرتو جنوب به نقل از روابط عمومی دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شیراز، رئیس دانشکده داروسازی گفت: این نشست به منظور امکان برنامه ریزی، طراحی و پیشبرد طرح های پژوهشی و فناورانه با رویکرد استفاده از منابع […]

×