برچسب زده شده با: تسهیلات مالیاتی

تسهیلات مالیاتی ویژه خیریه ها، موقوفه ها و فعالیت های قرآنی

۱۴۰۲-۰۸-۲۷

مدیرکل امور مالیاتی فارس شرایط استفاده از تسهیلات مالیاتی ویژه خیریه ها و موقوفه ها و فعالیت های قرآنی را اعلام کرد. به گزارش پرتو جنوب، حمیدرضا محمدابراهیمی گفت: در اجرای قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کشور، خیریه ها ، موقوفه ها و فعالیت های قرآنی که با توجه به بند ” ل” ماده (۱۳۹) قانون مالیات های مستقیم که به علت عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی و یا دفاتر و اسناد و مدارک حسب مورد برای […]

×