برچسب زده شده با: تملک اراضی

شتاب در اجرای طرح های توسعه ای و ایجادی شهرک های صنعتی فارس در دولت سیزدهم

۱۴۰۲-۰۷-۱۸

رشد ۳۸۰درصدی تملک اراضی جهت طرح های توسعه ای شهرک های صنعتی در مرکز استان در دو سال فعالیت دولت سیزدهم در مقایسه با ۸سال دولت های دهم و یازدهم مدیر عامل شرکت شهرک های فارس از شتاب در اجرای طرح های توسعه ای و ایجادی شهرک های صنعتی استان در دولت سیزدهم خبر داد و گفت:در دو سال اخیر افزون بر ۲۲۲هکتار زمین جهت ایجاد یا توسعه شهرک ها و نواحی صنعتی تملک شده […]

×