برچسب زده شده با: تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها

کازرون، تا چه زمانی باید شاهد از دست رفتن داشته هایش باشد؟

۱۴۰۰-۰۳-۰۱

سال «تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها» و عدم همکاری مسئولین با سرمایه گذار و تولید کننده به قلم: محمدحسین اسلام پرست- مدیر مسئول پایگاه خبری پرتو جنوب بیش از دو سال پیش هنگامی که کازرون ناامید و دل بریده از مسئولین سیاست زده و متمولین کازرونی مرکز نشین بود، مردی آمد از جنس شهادت و روح ورزشکاری و غیرت کازرونی، مردی که چمنهای زمین فوتبال را از خون پدر سیراب دیده بود . آمد و […]

×