برچسب زده شده با: ثبت آثار تاریخی

طرح تشکیل شورای استانی ثبت آثار تاریخی، طبیعی ناملموس و میراث غیرمنقول تاریخی و فرهنگی در فارس

۱۴۰۲-۱۱-۳۰

هفتاد و ششمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان فارس با پیش از دستور ارائه گزارش پایش اجرای قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار در سال ۱۴۰۱ و دو دستور جلسه دریافت عوارض از تغییر کاربری زمین های محدوده حریم شهری از سرمایه گذاران حوزه گردشگری و میراث فرهنگی؛ تشکیل شورای استانی ثبت آثار تاریخی، طبیعی ناملموس و میراث غیرمنقول تاریخی-فرهنگی و ثبت آثار دارای شان استانی و محلی به منظور حفاظت […]

×