برچسب زده شده با: جنبش مدرنیزم

کوتاه سخنی درباره ویرجینیا ولف

۱۴۰۲-۰۸-۰۷

به قلم دکترمحمود دهقانی خانم “ویرجینیا ولف” نویسنده نامدار انگلیسی یکی از بنیانگذاران جنبش مدرنیزم بود که نخبگانی چون “گرترود استین”، جیمز جویس”، ” عزرا پاند” و “توماس الیوت” نیز بیش از ۵۰ سال ادامه دهنده راه آن بودند. از” اورلاندو” شرح حالی که در ۱۹۲۸پرسر و صداترین اثر بود نبایدسرسری گذشت چرا که اصول و فاصله دوجنس مونث و مذکر را در اروپا ی قرن بیستم زیر سئوال برد. اما کتاب های دیگر او […]

×