برچسب زده شده با: حداقل دستمزد کارگران

جزئیات افزایش ۳۵ درصدی حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۳

۱۴۰۲-۱۲-۲۹

با تصویب شورای عالی کار، حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۳ نسبت به سال۱۴۰۲، به میزان ۳۵.۳ درصد افزایش یافت. به گزارش پرتو جنوب به نقل از ایرنا، سیصد و بیست و نهمین جلسه شورای عالی کار، مزد کارگران برای سال ۱۴۰۳ تعیین شد. بر اساس این مصوبه، حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۳ نسبت به سال ۱۴۰۲ به میزان ۳۵.۳ درصد افزایش یافت. میزان افزایش دستمزد سایر سطوح هم ۲۲ درصد به اضافه رقم […]

×