برچسب زده شده با: حقوق کارگران در سال 1403

جزئیات افزایش ۳۵ درصدی حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۳

۱۴۰۲-۱۲-۲۹

با تصویب شورای عالی کار، حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۳ نسبت به سال۱۴۰۲، به میزان ۳۵.۳ درصد افزایش یافت. به گزارش پرتو جنوب به نقل از ایرنا، سیصد و بیست و نهمین جلسه شورای عالی کار، مزد کارگران برای سال ۱۴۰۳ تعیین شد. بر اساس این مصوبه، حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۳ نسبت به سال ۱۴۰۲ به میزان ۳۵.۳ درصد افزایش یافت. میزان افزایش دستمزد سایر سطوح هم ۲۲ درصد به اضافه رقم […]

×