برچسب زده شده با: حمايــت از توليدكنندگان

انتقاد رئیس اتاق بازرگانی فارس از دستگاه های اجرایی در خصوص عدم اجرای مصوبات ستاد رفع موانع تولید استان

۱۴۰۳-۰۲-۱۹

نشســت هم اندیشــى فعالان اقتصادى فارس با حضور نمایندگان اســتان فارس در مجلس شــوراى اسلامى و تولیدکنندگان برگزار شد. به گزارش پایگاه خبری پرتو جنوب؛ سیدشمس الدین حسینى، رئیس کمیسیون جهش تولید مجلس شــوراى اسلامى گفت: درباره سرمایه در گردش، تسهیلات بند الف تبصره ۱۸ به ۴۸ هزار میلیارد تومان رسیده که بیشترین سهم نیز براى بخش کشــاورزى است. ۴۸ همت بند الف تبصره ۱۸ براى ۱۴۰۲ هست که هنوز جذب نشده هم قانون هست […]

×