برچسب زده شده با: خدمات الکترونیکی

شروط بهره‌مندی بیمه‌شدگان تامین اجتماعی از «هدیه ازدواج»

۱۴۰۲-۰۴-۲۲

معاون نظارت و تعهدات کوتاه‌مدت اداره‌کل امور بیمه‌شدگان سازمان تأمین اجتماعی با اشاره به شرایط ارائه کمک هزینه ازدواج، می‌گوید: یکی از شرایط مهم برای دریافت این کمک هزینه، وجود سابقه لازم است به نحوی که بیمه‌شده ظرف ۵ سال قبل از تاریخ ازدواج، حداقل به مدت ۷۲۰ روز سابقه کار داشته و حق‌بیمه این مدت از سوی کارفرما پرداخت شده باشد. به گزارش پرتو جنوب به نقل از ایسنا، با توسعه خدمات الکترونیکی و […]

×