برچسب زده شده با: دانشجو، امید، خدمت

ارائه خدمات گروه های جهادی بسیج دانشجویی در چهار نقطه محروم کازرون

۱۴۰۲-۰۵-۱۵

گروه های جهادی بسیج دانشجویی در چهار نقطه محروم کازرون به ارایه خدمات پرداختند. به گزارش پرتو جنوب، هادی صحرابان مسئول بسیج دانشجوی دانشگاه های شهرستان کازرون در گفتگو با خبرنگاران گفت: بسیج دانشجویی دانشگاههای شهرستان کازرون با راه اندازی قرارگاه جهادی شهید کرامت الله ابراهیم پور در تابستان سال جاری چهار مرحله اردوی جهادی در مناطق مختلف شهرستان کازرون اجرا کرد. وی گفت: چهار گروه جهادی دانشگاهی در عرصه های متنوع و دوگروه جهادی […]

×