برچسب زده شده با: دانشگاه استنفورد

قرار گرفتن عضو هیئت علمی دانشگاه سلمان فارسی کازرون در فهرست دو درصد دانشمندان برتر جهان

۱۴۰۱-۰۹-۰۸

براساس آخرین آمار منتشر شده از سوی تیم تحقیقاتی دانشگاه استنفورد، دکتر محمدرضا پورکریمی، عضو هیئت علمی دانشگاه سلمان فارسی کازرون، در فهرست دو درصد دانشمندان پراستناد دنیا در سال ۲۰۲۲ قرار گرفت. به گزارش پرتو جنوب به نقل از روابط عمومی و امور بین‌الملل دانشگاه سلمان فارسی کازرون، فهرست دو درصد دانشمندان پراستناد دنیا در برگیرنده پژوهشگران پراستناد براساس شاخص استنادی مرکب و جزء دو درصد پراستناد در ۲۲ حوزه موضوعی اصلی و ۱۷۴ […]

×