برچسب زده شده با: دکتر علی اصغر اکبری

اعتیاد به الکل، دومین اختلال روانپزشکی بعد از افسردگی شدید در دنیا

۱۴۰۲-۰۹-۲۰

مشاور دفتر سلامت روانی، اجتماعی و اعتیاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در کارگاه آموزشی که با حضور پزشکان و روانشناسان به صورت حضوری و مجازی برگزار شد، با اشاره به این موضوع که سالانه ۳سه و نیم میلیون نفر در دنیا در اثر مصرف الکل جان خود را از دست می دهند، دانش آموزان و گروه سنی فعال جامعه را بیشترین گروه در معرض خطر در زمینه مصرف الکل دانست. به گزارش پرتو […]

×