برچسب زده شده با: دکتر پروین یدالهی

سن مناسب فرزندآوری و باروری سالم

۱۴۰۲-۰۴-۲۷

دکتر پروین یدالهی-  عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شیراز باروری یکی از مهم ترین اتفاقات زندگی مشــترک برای هر زوج اســت و داشــتن فرزند بر اســتحکام خانواده می افزاید. اما در این میان توجه به زمان فرزندآوری، یکی از نکات مهم در باروری سالم است. سن مادر یکی از مهم ترین عوامل باروری سالم بوده و با افزایش سن علاوه بر کاهش شانس باروری موفق، احتمال مشکلات سلامت مادر و […]

×