برچسب زده شده با: راضیه السادات عطاپور

دوری از قلیان برای سلامت قلب

۱۴۰۲-۱۱-۰۹

راضیه السادات عطاپور – کارشناس گروه اپیدمیولوژی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شیراز به گزارش سازمان های بین المللی مرتبط با بهداشت (WHO_CDC) قلیان تهدید دخانیات در قرن ۲۱ است. در بیان علت این موضوع اشاره به تهدید گروه های خاص(زنان و نوجوانان،) رواج باورهای نادرست و فقدان قبح کافی، ترویج و تجارت در فضای مجازی، شکل گیری کانون های بزه در شکل مصرف اجتماعی، تهدید ریز ذرات و دود ناشی […]

×