برچسب زده شده با: رانندگان سرویس

اولیای دانش آموزان از انعقاد قرارداد بارانندگان فاقد مجوز و پرداخت مبلغ اضافه به سرویس ها خودداری کنند

۱۴۰۲-۰۷-۱۰

معاون سوادآموزی اداره کل آموزش و پرورش فارس، گفت: اولیای دانش آموزان از امضای قرار داد با رانندگان فاقد مجوز از شرکت های تعیین شده خودداری کنند همچنین از پرداخت وجه اضافه به رانندگان نیز بپرهیزند. به گزارش اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی آموزش و پرورش فارس، مجید احمدی با تشریح اقدامات انجام شده در حوزه سرویس های ایاب و ذهاب مدارس، اظهار کرد: از اسفندماه سال گذشته در قالب ماده ۱۸ کارگروه سرویس […]

×