برچسب زده شده با: رشد کودکان

راهکارهای غذایی برای کودکان بدغذا

۱۴۰۲-۰۷-۲۹

سیده مریم عبداله زاده – دکتری تخصصی تغذیه دانشکده تغذیه و علوم غذایی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شیراز بدغذایی عبارت از رد کردن غذا یا دریافت ناکافی غذا حتی پس از ساعات طولانی گرسنگی و فعالیت بدنی شدید و طولانی مدت در کودکان سالم (و بدون مشکل جسمی) است؛ این کودکان اغلب به دلیل غذا خوردن نادرست، وزن گیری و رشد کافی ندارند؛ به عبارت بهتر این کودکان ابتدا کند شدن روند […]

×