برچسب زده شده با: زمین چمن

اجاره زمین چمن تبدیل به رویا شده است

۱۴۰۲-۰۷-۱۳

محسن بابادی – کارشناس ورزشی پرتو جنوب در راس تمامی معضلاتی که از پیشرفت فوتبال جلوگیری می کند، گرانی شهریه مدارس فوتبال و کرایه زمین های چمن و سالن های فوتسال است. سال ها بود با رشد و گسترش مدارس فوتبال در اقصی نقاط، دلمان خوش بود که در تک تک آن مناطق بازیکنان و علاقمندان بدون هیچ گونه مشکلی، اوقات فراغت را سپری و آموزش در مدارس فوتبال مورد تایید هیات فوتبال که از […]

×