برچسب زده شده با: سابقه بیمه

بیمه‌شدگان تامین‌اجتماعی بخوانند؛ شرایط بازنشستگی با کمتر از ۱۰ سال سابقه بیمه‌پردازی

۱۴۰۲-۰۷-۱۴

معاون اسبق بیمه‌ای سازمان تامین اجتماعی درخصوص شرایط بازنشستگی با کمتر از ۱۰ سال سابقه بیمه‌پردازی، توضیحاتی ارائه کرد. به گزارش پرتو جنوب، محمدحسن زدا در گفت‌وگو با ایسنا، در این باره اظهار کرد: برای بازنشستگی بیمه‌شدگان با کمتر از ۱۰ سال سابقه بیمه‌پردازی شرط سنی وجود دارد؛ به‌گونه‌ای که مردان با ۶۰ سال سن و زنان با ۵۵ سال سن در صورت برخورداری از ۱۰ سال سابقه بیمه‌پردازی می‌توانند با ۱۰ روز حقوق بازنشسته […]

×