برچسب زده شده با: سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان فارس

برداشته شدن موانع مشارکت مردم در تولید، لازمه تحقق شعار سال

۱۴۰۳-۰۲-۱۰

سرپرست سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان فارس گفت: شعار سال ۱۴۰۳ “جهش تولید با مشارکت مردم” مبین این موضوع است که برای بیرون‌رفت از مشکلات اقتصادی که مسئله اصلی کشور است نیازمند جهش تولید هستیم که ضروری است همه دستگاه ها با تمام توان برنامه‌های خود را در راستای تحقق این شعار تنظیم، تدوین و اجرا کنند تا موانع حضور مردم در بخش تولید رفع و همه ظرفیت‌های مردم در جهش تولید فعال شود. […]

×