برچسب زده شده با: سامانه خورشیدی

توزیع ۲۸۴۶ سامانه خورشیدی بین عشایر فارس

۱۴۰۲-۱۲-۰۱

مدیر کل امور عشایر فارس از توزیع ۲۸۴۶ سامانه خورشیدی بین عشایر فارس خبر داد. به گزارش پرتو جنوب، عبدالحمید کریمی مدیرکل امور عشایر فارس با اشاره به اینکه استان فارس یکی از قطب های عشایری کشور می باشد گفت: در حال حاضر تعداد خانوارهای عشایری استان فارس بالغ بر ۲۷هزار خانوار است که بعلت در دسترس نبودن برق در مناطق عشایرنشین، تا پایان دولت سیزدهم از نعمت برق پنل های خورشیدی بهره مند خواهند […]

×