برچسب زده شده با: سد تاخیری _تغذیه‌ای تنگ خمار

آبگیری سد تاخیری _تغذیه‌ای تنگ خمار فسا در سامانه بارشی اخیر

۱۴۰۳-۰۱-۰۹

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای فارس از آبگیری سد تاخیری _تغذیه‌ای تنگ خمار در بارش‌های اخیر خبر داد و بیان داشت: این سد یک میلیون و هشتصد هزار متر مکعب آبگیری شده است. به گزارش پرتو جنوب به نقل از روابط عمومی شرکت آب منطقه‌ای فارس، سیاوش بدری مدیرعامل شرکت با اشاره به اینکه آبگیری سد در سامانه بارشی اخیر به میزان یک میلیون و هشتصد هزار متر مکعب کمک شایانی به پرآب شدن منابع […]

×