برچسب زده شده با: سرهنگ عیسی والی

تجمیع آزمون انواع گواهینامه های رانندگی توسط پلیس راهور

۱۴۰۲-۰۹-۱۸

رئیس اداره فنی و مهندسی ترافیک پلیس راهور استان فارس از اجرای آزمون های رانندگی انواع گواهینامه ها به صورت تجمیعی خبر داد. به گزارش پرتو جنوب به نقل از خبرگزاری پلیس، سرهنگ عیسی والی در این خصوص اظهار داشت: مستند به ماده یک آیین نامه اجرایی آموزشگاه های رانندگی که باید «فرایند سنجش دانش نظری و مهارت عملی و فنی مهارت آموزان واجد شرایط که پس از اخذ گواهی آموزشی عملی متناسب با نوع […]

×