برچسب زده شده با: سکوت سراب

«سکوت سراب» منتشر شد

۱۴۰۲-۰۴-۲۱

«سکوت سراب»، کنیه ای که نام کتاب امین شد. به گزارش پرتو جنوب، کتاب «سکوت سراب» مجموعه ای از اشعار سپید عاشقانه از امین راست منتشر شد. این شاعر که کنیه «سراب» را برای خود برگزیده قبلا آثاری چون الگا و گوریگا که مضمون شعر دارد و «جلوی پاتو نگاه کن» با مضمون شناخت خانواده و آسیب های خانوادگی را به چاپ رسانده است. امین راست، فرزند پدر و مادری سخت کوش و کشاورز که […]

×