برچسب زده شده با: سیدحسن غضنفری

اولویت اصلی سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران، برنامه ریزی برای ایجاد شهرک های تخصصی صنفی

۱۴۰۲-۰۸-۱۳

عضو موظف هیات مدیره و معاون برنامه‌ریزی سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران در بازدید از شهرک صنعتی بزرگ شیراز اعلام کرد: برمبنای تقویت و حمایت از صنایع کوچک، اولویت اصلی سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران برنامه ریزی برای ایجاد شهرک های تخصصی صنفی، ایجاد مجتمع های کارگاهی با هدف کاهش هزینه های سرمایه گذاری و فراهم کردن شرایط استقرار واحد‌های کوچک، رصد و پایش مداوم پیشرفت فیزیکی طرح های سرمایه‌گذاری و […]

×