برچسب زده شده با: شاهزاده ساسانی

گردشگران دره ساسانی «تنگ جیز» دشت خشت کازرون

۱۴۰۲-۱۲-۱۳

به قلم: دکتر محمود دهقانی با سرازیر شدن گردشگران به « تنگ جیز» جای خوشگذرانی شاهزاده های ساسانی در دشت خشت کازرون استان پارس، جا دارد میراث فرهنگی، شهرداری کُنارتخته و شهرداری خشت نکته هایی را یادآور شوند و در رسانه ها بازتاب دهند تا این برجا مانده های نیاکانی آسیب نبینند. اکنون که با فرارسیدن بهار و نوروز گفتگو از گردشگری است باید گفت مردم ایران از دیر باز مردمی شادی طلب و خوشگذران […]

×