برچسب زده شده با: شهرك صنعتي بزرگ شيراز

پرداخت تسهیلات تا سقف پنج میلیارد تومان به واحدهای صنعتی کوچک

۱۴۰۲-۰۵-۱۰

صدور ضمانت نامه‌های اعتباری و بانکی تا سقف پنج میلیارد تومان و ضمانت نامه‌های غیر اعتباری یا پیمانکاری تاسقف هفت میلیارد تومان عضو هیات مدیره و معاون توسعه مدیریت و منابع صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک در شهرک صنعتی بزرگ شیراز، از پرداخت تسهیلات تا سقف پنج میلیارد تومان از منابع این صندوق به واحدهای صنعتی کوچک خبر داد. به گزارش پرتو جنوب، محمدصادق محمدیاری در بازدید از سه واحد تولیدی و صنعتی مستقر در […]

×