برچسب زده شده با: شورای برنامه ریزی و توسعه فارس

تأمین مسکن ۸۰ هزار نفر از طریق الحاق برخی زمین ها به شهرهای فارس

۱۴۰۲-۰۸-۲۱

 از آمایش آب فارس تا تأمین زمین نهضت ملی مسکن دهمین جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان فارس در سال ۱۴۰۲ به بررسی موضوعات مختلف از جمله آمایش آب استان و تامین زمین جهت پروژه های نهضت ملی جهش مسکن اختصاص داشت. به گزارش پرتو جنوب به نقل از روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان فارس، دهمین جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان فارس در سال۱۴۰۲، شامگاه گذشته به ریاست محمدهادی […]

×