برچسب زده شده با: شورای فرهنگ عمومی

ادارات شهرستان کازرون، ملزم به همکاری با رسانه های رسمی شدند

۱۴۰۲-۰۴-۱۲

هادی صنعتی معاون سیاسی فرمانداری ویژه شهرستان کازرون، گفت: دستگاه های اجرایی شهرستان موظفند عملکردشان را  به رسانه های رسمی شهرستان گزارش دهند. به گزارش خبرنگار پرتو جنوب، هادی صنعتی در جلسه شورای اداری شهرستان کازرون که صبح دوشنبه ۱۲ تیرماه در سالن شهید عسکری برگزار شد، درخصوص ارایه گزارش عملکرد دستگاه ها و پاسخگویی به رسانه های رسمی شهرستان تأکید نمود و اظهار داشت: این مسأله در شورای فرهنگ عمومی شهرستان مصوب شده و […]

×