برچسب زده شده با: صادرات غیرنفتی

رشد ۸۶ درصدی صادرات غیرنفتی استان فارس درسال ۱۴۰۱

۱۴۰۲-۰۳-۰۹

مدیرکل صمت فارس اظهار داشت: صادرات غیرنفتی استان فارس درسال ۱۴۰۱ از لحاظ ارزشی ۸۶ درصد رشد داشته است. به گزارش پرتو جنوب، اولین نشست کارگروه توسعه صادرات غیر نفتی استان فارس در سال ۱۴۰۲ برگزار شد. حمیدرضا ایزدی مدیرکل صمت فارس در این نشست گفت: توسعه سرمایه گذاری، ایجاد زیرساخت لازم در امر صادرات و خدمات فنی و تدوین اولویتهای پژوهشی توسعه صادرات عمده راهکارهای اهداف تجاری سال جاری است. سه شنبه نهم خردادماه […]

×