برچسب زده شده با: طرح آبرسانی ریزآب نی ریز

با بهره برداری از طرح آبرسانی ریزآب نی ریز؛ وضعیت آب شرب ۹۵ روستا ارتقاء می یابد

۱۴۰۳-۰۳-۱۳

مدیر عامل آبفا فارس در بازدید از طرح آبرسانی به مجموعه ریزآب شهرستان نی ریز اظهار داشت: کمیت و کیفیت آب شرب ۹۵ روستا ارتقاء می یابد. به گزارش پرتو جنوب، مدیر عامل آبفا فارس که در حاشیه دومین سفر استاندار به شهرستان نیریز به اتفاق رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان، از عملیات اجرای سامانه تأمین آب شرب مجموعه روستاهای ریزآب بخش قطرویه بازدید می کرد، گفت: با بهره برداری از این سامانه […]

×