برچسب زده شده با: عوض علیزاده مقدم

بخش کشاورزی، غیردولتی ترین حوزه اقتصادی با ماموریت تامین امنیت غذایی

۱۴۰۳-۰۲-۲۰

مدیرعامل شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی، بخش کشاورزی را به عنوان غیردولتی ترین حوزه اقتصادی کشور دانست که ماموریت مهم و راهبردی امنیت غذایی کشور را برعهده دارد. به گزارش پرتو جنوب به نقل از روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس، عوض علیزاده مقدم در نشست تبیین شعار سال ۱۴۰۳ در صندوق های حمایت از توسعه بخش کشاورزی در استان فارس، یکی از الزامات اساسی توسعه پایدار بخش کشاورزی را […]

×