برچسب زده شده با: فراکسیون عشایری مجلس

کسب رتبه دوم اداره کل امور عشایر استان فارس در برگزاری جشنواره نوروزگاه های عشایری کشور در سال ۱۴۰۲

۱۴۰۲-۰۳-۱۰

برگزاری نوروزگاه های عشایری در کیلومتر ۳۰-۶۰ ورودی شهرها و نقاط گردشگری استان های کشور، یکی از مهمترین رویدادهای ارزشمند فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و… برای جامعه عشایری در طی سالهای گذشته می باشد که توانسته است ضمن معرفی ظرفیت ها، توانمندی های اقتصادی، فرهنگی و گردشگری در این جامعه به عموم مردم، سبب آشنایی و رونق گردشگری، فروش محصولات تولیدی سالم عشایری کشور در کنار سایر اثرات مرتبط با سفرهای نوروزی و ایجاد شادی و […]

×