برچسب زده شده با: فرهنگ

واژه “خَر” در فرهنگ مردم

۱۴۰۳-۰۳-۲۸

به قلم: کاظم دشمه  واژه “خر” در مکالمات روزمره مردم در موارد مختلفی مورد استفاده قرار گرفته است که به تعدادی از آنها اشاره می گردد: “خرمهره” مهره ها و منجوق های بزرگ و درشتی که بعضی از پیله وران دوره گرد، سال های نه چندان دور بر سر و صورت الاغ های خود آویزان می کردند تا بر زیبایی و شکوه آنها بیفزاید. در کلمه خرمهره، واژه خر به معنای بزرگی و درشتی به […]

×