برچسب زده شده با: فضاسازی شهری

تداوم پروژه های عمرانی در حوزه فضاسازی شهری منطقه دو شیراز

۱۴۰۲-۰۷-۱۴

شهردار منطقه دو از تداوم پروژه های عمرانی در حوزه فضاسازی شهری با رویکردی جهادی خبر داد. به گزارش پرتو جنوب به نقل از روابط عمومی شهرداری منطقه دو، محمد مقدس زاده با اشاره به این موضوع که بازار پروتئین در زمره پروژه های شاخص شهرداری شیراز و جنوب کشور قرار دارد، اظهار داشت: طراحی و اجرای پروژه فضاسازی و پیاده روسازی در محورهای غربی و جنوبی به همراه تخریب ابنیه کارگاهی و مستحدثات پروژه […]

×