برچسب زده شده با: فوتبال محلات

تخریب زمین های خاکی، از دلایل نابودی فوتبال محلات

۱۴۰۲-۰۷-۰۲

محسن بابادی – کارشناس ورزشی پرتو جنوب طی دو دهه اخیر، بر اثر افزایش بی سابقه نرخ دلار، یورو و…به صورت عمدی یا سهوی و سقوط ارزش پول ملی، تورم، بیکاری و رشد نه چندان مطلوب دستمزد ها، قشر کم بضاعت فقیر و فقیرتر شده و اموال و دارایی های مرفهین فاصله بیشتری از قشر متوسط و پایین جامعه گرفته است. بدون تردید ارزش ملک و زمین اعم از مسکونی، کشاورزی و تجاری نیز رشد […]

×