برچسب زده شده با: قیمت مصوب مرغ

۱۱۹ پرونده تخلف عرضه مرغ در شیراز تشکیل شد

۱۴۰۲-۰۳-۱۹

مدیرکل هماهنگی امور اقتصادی استانداری فارس با بیان اینکه مرغ باید با قیمت مصوب در بازار عرضه شود و عرضه مرغ خارج از قیمت مصوب، تخلف است، گفت: با نظارتی که بر بازار مرغ صورت گرفته تاکنون دو هزار و ۴۳۱ مورد بازرسی و تعداد ۱۱۹ پرونده تخلف به ارزش ریالی ۳۵۴ میلیارد و ۸۲۹ میلیون تشکیل که عمده تخلفات آشنا گران فروشی، عرضه خارج از شبکه و عدم درج قیمت بوده است. به گزارش […]

×