برچسب زده شده با: ماسک

دانشمندان ماسک جدیدی ساخته‌اند که می‌تواند ویروس کرونا را غیرفعال کند

۱۴۰۱-۱۲-۲۱

محققان در آزمایش‌های خود از پروتئین اسپایک ویروس کرونا که بر روی ذرات مصنوعی قرار داده شده بود استفاده کردند. نتیجه این بود که مواد جدید آن‌ها توانست جلوی عبور ذرات معلق در هوا در اندازه سارس کوو 2 را بگیرد و ظرف 30 ثانیه پروتئین اسپایک آن‌ها را نابود کند.

×